Ceník a organizace

Ceník

Standardní délka vyučovací hodiny je 60 min

1 student…. 250 Kč

2 studenti….150 Kč

3 a více……..100 Kč

 

Délku hodiny lze ale nastavit podle domluvy a tím se poměrně změní i cena ;)

 

Organizace školního roku pro děti a mládež

Výuka je rozdělena na 2 pololetí

  1. pololetí: od 3. týdne v září do konce ledna
  2. pololetí: od začátku února do konce června

Na konci každého pololetí jsou vyhrazeny vždy dva týdny pro nahrazení neuskutečněných hodin. Pro tyto náhradní hodiny jsou vymezeny stejné časy, ve kterých dítě navštěvovalo Let´s flow během celého pololetí. Po domluvě je možné tento čas změnit tak, aby zmeškané hodiny mohly být nahrazeny. Peníze za neuskutečněné hodiny jsou tak vraceny jen ve výjimečných případech, např. z důvodu dlouhodobé nemoci.

 

 

 

Pravidla rušení hodin

 

Student

Pokud se student z nějakého důvodu nemůže dostavit na hodinu, informujte o tom lektora nejméně den předem. Tato hodina pak bude buď nahrazena v jiný termín, na kterém se student s lektorem dohodnou nebo v nahrazovacích týdnech, které jsou k tomu vyhrazeny vždy na konci pololetí.

Pokud se student neomluví den předem nebo na hodinu nepřijde bez omluvy, hodina se počítá, jako by proběhla.

 

Lektor

Pokud na hodinu nemůže přijít lektor, hodinu za něj vyučuje jiný lektor Let´s flow, který je seznámený s učivem a výukovým plánem daného studenta.

V případě, že hodina musí být zrušena, kontaktuje lektor přímo studenta nebo jeho rodiče (u mladších dětí) alespoň den předem. Tato hodina pak bude buď nahrazena v jiný termín, na kterém se student s lektorem dohodnou nebo v nahrazovacích týdnech.