Doučování 1. stupeň

Doučování pro 1. stupeň je souhrn všech předmětů, které se na prvním stupni učí. Standardně bývá doučování zaměřeno na češtinu, matematiku a angličtinu. V případě potřeby se zopakuje také něco z dalších předmětů.

Během tohoto doučování je kladena částečná zodpovědnost na samotné žáky, aby byli schopni říct, co zrovna do školy potřebují. Je také možné spolupracovat s rodiči a nahlásit vždy před hodinou, z čeho se bude psát písemka nebo co je třeba procvičit.

Výhodou tohoto doučování je to, že žáci si procvičí i to, co jim nedělá tolik problémy, takže by se na to doma třeba nedostali. Zároveň mají pocit, že jim něco jde a vydrží se déle soustředit. Pokud má někdo např. problém s vyjmenovanými slovy, ale jde mu matika, hodinu začneme češtinou, potom si dáme rychlý úkol z matematiky, kde se žák odreaguje, a na závěr se vrátíme k češtině.