Kroužky a kurzy pro děti

Klademe důraz na individuální přístup a přizpůsobení se potřebám a tempu žáka, přístup, který respektuje osobnost dítěte a podporuje jeho motivaci a kreativitu. Máme zkušenosti také s dětmi s poruchami učení a pozornosti.
Vyučované jazyky
Momentálně vyučujeme:

  • angličtinu
  • němčinu
  • španělštinu
  • češtinu

Zároveň lze individuálně domluvit i případné doučování jiných školních předmětů

 

Hlavní náplní našeho centra, které se všichni s nadšením věnujeme, je pomoci dětem splnit požadavky, které na ně, v rámci výuky jazyků, klade škola.

Zároveň však máme stále na paměti, že tou nejdůležitější dovedností zůstává především

  • schopnost dorozumět se v praxi, v reálných situacích, do kterých se člověk může dostat,
  • získat sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce
  • a v neposlední řadě mít z učení radost. 🙂

A tak se spolu připravíme nejen na test z aktuální lekce, ale také si budeme hodně povídat, poslouchat, dívat se na videa, číst, a to vše hravou, zábavnou formou, při které si děti osvojí jazyk nejpřirozeněji a nejsnadněji.

Možnost navštěvovat Let´s flow mají i ti nejmladší, kteří si v rámci výuky zvyknou na cizí jazyk pomocí her, písniček, malování a vyrábění.

Pro zkušenější angličtináře nabízíme přípravné kurzy na Dětské Cambridgeské zkoušky YLE.
Ceník
Počet studentů ve skupině       Kč/60 min za studenta
1                                                     250
2                                                     150
3 a více                                          100

Platby za kroužek lze provádět čtvrtletně či pololetně, a to buď v kanceláři Let´s flow nebo převodem na účet:

115-4154000247/0100.

Platby na celé pololetí provádějte na začátku pololetí po obdržení přihlášky.
Čtvrtletní platby provádějte v prvním pololetí v září po obdržení přihlášky a poté v listopadu. Za druhé pololetí provádějte platby v únoru po obdržení přihlášky a poté v dubnu.

 

Organizační uspořádání školního roku

Výuka je rozdělena na 2 pololetí

  • 1. pololetí: od 3. týdne v září do konce ledna
  • 2. pololetí: od začátku února do konce června

Na konci každého pololetí jsou vyhrazeny vždy dva týdny pro nahrazení neuskutečněných hodin. Pro tyto náhradní hodiny jsou vymezeny stejné časy, ve kterých dítě navštěvovalo Let´s flow během celého pololetí. Po domluvě je možné tento čas změnit tak, aby zmeškané hodiny mohly být nahrazeny. Peníze za neuskutečněné hodiny jsou tak vraceny jen ve výjimečných případech, např. z důvodu dlouhodobé nemoci.

 

Pravidla rušení hodin

Student
Pokud se student z nějakého důvodu nemůže dostavit na hodinu, informujte o tom lektora nejméně den předem. Tato hodina pak bude buď nahrazena v jiný termín, na kterém se student s lektorem dohodnou nebo v nahrazovacích týdnech, které jsou k tomu vyhrazeny vždy na konci pololetí.
Pokud se student neomluví den předem nebo na hodinu nepřijde bez omluvy, hodina se počítá, jako by proběhla.

Lektor
Pokud na hodinu nemůže přijít lektor, hodinu za něj vyučuje jiný lektor Let´s flow, který je seznámený s učivem a výukovým plánem daného studenta.
V případě, že hodina musí být zrušena, kontaktuje lektor přímo studenta nebo jeho rodiče (u mladších dětí) alespoň den předem. Tato hodina pak bude buď nahrazena v jiný termín, na kterém se student s lektorem dohodnou nebo v nahrazovacích týdnech.

 

Přihláška

Na začátku každého pololetí dostane student novou přihlášku. V horní části přihlášky jsou údaje o daném pololetí: počet hodin, cena, platební údaje atd. Spodní část přihlášky vyplní a podepíše zákonný zástupce studenta a odevzdá ji buď přímo lektorovi, pošle ji na adresu Let´s flow nebo pošle s naskenovaným podpisem emailem.

Vzorová přihláška na kroužek AJ