Doučování čeština

Během doučování se snažíme pomoci dětem splnit požadavky, které na ně, v rámci výuky, klade škola. Pomáháme jim s přípravou na testy, vypracováním domácích úkolů a referátů, psaním slohových cvičení, čtením s porozuměním  a s dalšími problémy, které se mohou objevit.

Stejně jako u ostatních předmětů, kterým se v centru věnujeme, klademe důraz především na to, aby si žáci našli vztah k dané tématice. Toho dosahujeme tím, že pracujeme s chybou, neznámkujeme, učíme se pomocí her, propojujeme jednotlivé předměty a navazujeme na to, co děti baví.