Doučování matematika

Během doučování se snažíme pomoci dětem splnit požadavky, které na ně, v rámci výuky, klade škola. Pomáháme jim s přípravou na testy, vypracováním domácích úkolů, geometrií a dalších problémů, které by se mohly vyskytnou.

V matematice je zároveň důležité, aby ji žáci pochopili. Pomáháme jim sice naučit se např. násobilku zpaměti, na druhou stranu ale musí pochopit, proč to tak je, aby se později mohli naučit složitější příklady a sami dovedli matematicky přemýšlet.

Stejně jako u ostatních předmětů, kterým se v centru věnujeme, klademe důraz především na to, aby si žáci našli vztah k dané tématice. Toho dosahujeme tím, že pracujeme s chybou, neznámkujeme, učíme se pomocí her, propojujeme jednotlivé předměty a navazujeme na to, co děti baví.