Doučování němčina

S nástupem druhého jazyka se často začínají objevovat problémy i v tom prvním. Ačkoli jsou v některých aspektech němčina a angličtina hodně rozdílné, v dalších jsou si dost podobné. Pro žáky je pak těžké odlišit tyto rozdíly a začnou se jim oba jazyky plést dohromady.

V rámci doučování si tak procvičíme nejen němčinu, ale také si jasně odlišíme, co patří do němčiny a co do angličtiny. V některých situacích naopak využijeme znalosti z angličtiny k tomu, aby nám němčina lépe šla. Pomůžeme s přípravou na testy, vypracováním domácích úkolů a referátů a s dalšími problémy, které se mohou objevit.

Stejně jako u ostatních předmětů, kterým se v centru věnujeme, klademe důraz především na to, aby si žáci našli vztah k dané tématice. Toho dosahujeme tím, že pracujeme s chybou, neznámkujeme, učíme se pomocí her, propojujeme jednotlivé předměty a navazujeme na to, co děti baví.