O nás

Účelem našeho spolku je výuka a doučování jazyků dětí i dospělých s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby a zejména studentů s různým typem znevýhodnění.

Jsou to studenti s různými potížemi při učení (jako např: poruchy pozornosti, hyperaktivita, specifické poruchy učení, vady řeči apod.) nebo studenti trpící nedostatkem sebedůvěry, ostychem při výuce apod. Tito studenti mají speciální vzdělávací potřeby a vyžadují individuální a specifický přístup.

Vedle klasické výuky v hodinách je účelem spolku i organizace doprovodných akcí, jako jsou semináře, workshopy, víkendové kurzy, příměstské tábory apod.

Účelem spolku je i osvětová, poradenská a vzdělávací činnost týkající se výuky jazyků těchto žáků, tvorba výukových materiálů.

Spolek se zabývá získáváním a sdílením zkušeností v alternativních a inovativních formách výuky jazyků, organizuje studijní pobyty a cesty do českých i zahraničních výukových center.

 

Naše činnost

1. výuka a doučování jazyků v pravidelných kurzech, v individuálních hodinách, dvojicích či menších skupinkách

2. volnočasové aktivity související s výukou (odpolední a víkendové kluby, příměstské tábory, výlety, exkurze, studijní pobyty, apod.)

3. individuální poradenství související s výukou, úzký kontakt a spolupráce s rodiči žáků

4. pořádání seminářů, tvorba výukových materiálů.