Příměstské tábory

Příměstský tábor s angličtinou

Příměstský tábor s angličtinou je určen všem dětem základních škol, které už mají za sebou alespoň 1 rok školní docházky. Na tábor se mohou hlásit děti s různou úrovní angličtiny i začátečníci. V dopolední části programu probíhá skupinová výuka angličtiny, během které jsou děti rozděleny do malých výukových skupin podle úrovně jejich angličtiny. V odpolední části je pak angličtina zábavně využívána během táborových her a soutěží. Během tábora probíhají také různé přednášky či workshopy podle aktuálního tématu tábora.

Příměstský tábor s angličtinou 2019 

 

Anglický příměstský tábor

Anglický příměstský tábor je určen mládeži ve věku 12-17 let. Tento tábor je zaměřen na prohloubení znalostí angličtiny, a to především na komunikativní dovednosti. Kromě intenzivních hodin angličtiny se mohou účastníci tábora těšit také na různé anglické workshopy a hry, během kterých budeme používat pouze anglický jazyk. Po domluvě je možné zaměřit skupinovou výuku jako přípravu na určitou zkoušku (YLT, PET apod.) Samozřejmě nebudou chybět ani klasické táborové hry.

Anglický příměstský tábor 2019

 

Přihláška

Přihlašování na tábor probíhá každý rok od února do června, ve výjimečných případech ještě během letních prázdnin. Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám zašlete na emailovou adresu letsflowcamp@gmail.com nebo poštou na adresu Kubatova 1240/6, České Budějovice, 370 04

Platby za tábor lze provádět v kanceláři Let´s flow (odkaz na kontakty) nebo převodem na účet: 115-4154000247/0100.

Maximální počet účastníků 16!

 

Přihlášky 2019

Příměstský tábor s angličtinou

Anglický příměstský tábor