Příměstské tábory

O letních prázdninách pořádáme také příměstský tábor s angličtinou, který je určen pro děti Základních škol, které už mají za sebou alespoň 1 rok školní docházky. Na tábor se mohou hlásit děti s různou úrovní angličtiny i začátečníci.

 

Denní program
Denní program je rozdělen na 2 části.

Během dopolední části většinou probíhá intenzivnější výuka angličtiny, během které jsou děti rozděleny do výukových skupin podle jejich úrovně angličtiny.

V odpolední části je pak angličtina zábavně využívána během táborových her a soutěží.

Během tábora probíhají také různé přednášky či workshopy podle aktuálního tematického zaměření tábora.

 

Příchod dětí:                    7:30-8:00
Táborový program:          8:00-15:30
Odchod dětí:                   15:30-16:00

 

Přihláška
Přihlašování na tábor probíhá každý rok od března do června, ve výjimečných případech ještě během letních prázdnin.

Platby za tábor lze provádět v kanceláři Let´s flow nebo převodem na účet: 115-4154000247/0100.

 

Přihláška na tábor 2018